PUBLIKACJE

  • 2011 Artykuł pt.:"Spaces of mutable shape and the human ability to adapt"
    HCI International 2011 Conference, Orlando, US
  • 2008 Artykuł pt.:"Architektura dynamiczna-mobilność formy" str.334 III tom
    IV Konferencja Naukowa studentów, Wrocław, Polska