MIĘKINIA, POLSKA, INWESTOR: ENTEC Solution, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Budowa budynku biurowo-produkcyjnego w miejscowości Źródła gm. Miękini.Budynek funkcjonuje obecnie jako siedziba firmy ENTEC Solution.
<   >