ŁOWICZ, POLSKA, INWESTOR: ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Budowa hali sortowni dżemów na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. MATERIAŁY UTAJNIONE
<   >