UL. LEŚNA 10 WRZEŚNIA, POLSKA, INWESTOR: POWIAT WRZESIŃSKI, PROJEKT: MAKE GRUPA PROJEKTOWA
Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną.
<   >