PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA, INWESTOR: MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa, ZREALIZOWANE
Remont elewacji miejskiego Przedszkola nr 17.