MIKOŁÓW, POLSKA, INWESTOR: GMINA MIKOŁÓW, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Przebudowa z rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z budową nowej sali gimnastycznej z łącznikiem.
<   >