WROCŁAW, POLSKA, INWESTOR: PUBLICZNY, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Projekt przebudowy i remontu Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Obornickiej we Wrocławiu.
<   >