WROCŁAW, POLSKA, INWESTOR: PUBLICZNY, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Projekt przebudowy i remontu Przedszkola nr 80 przy ul. Zielińskiego 74 we Wrocławiu.
<   >