URAZ, POLSKA, INWESTOR: PRYWATNY, PROJEKT: MAKE GRUPA PROJEKTOWA, ZREALIZOWANY
Budowa budynku jednorodzinnego w Urazie.
<   >