WROCŁAW, POLSKA, INWESTOR: PRYWATNY, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Projekt budowy domu jednorodzinnego na terenie osiedla Oporów objętego ścisłą ochroną Konserwatorską.
<   >