WROCŁAW, POLSKA, INWESTOR: WPÓLNOTA MIESZKANIOWA, REALIZACJA 2013
Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remontem balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląkich 143. Realizacja otrzymała wyróżnienie w konkursie na FASADĘ ROKU organizowaną przez firmę BAUMIT.
<   >
Obiekt po wykonanych pracach termomodernizacyjnych.