PRZĄŚNIK, POLSKA, INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, PROJEKT: MAKE GRUPA PROJEKTOWA
Remont zabytkowego Pałacu w Prząśniku.
<   >