WROCŁAW, POLSKA, INWESTOR: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa, ZREALIZOWANA
Remont i przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Miernicza 15 we Wrocławiu.
<   >