WROCŁAW, POLSKA, INWESTOR: ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH, PROJEKT: MAKE Grupa Projektowa
Przebudowa zabytkowego Zamknu w Leśnicy pod Wrocławiem.
<   >